Novinky

13. júna 2018

Mapovanie včelárika zlatého

V období od 25 mája až do 12 júna sme zvýšenú pozornosť venovali mapovaniu včelárika zlatého (Merops apiaster) v územnej pôsobnosti Správy […]
28. mája 2018

Revízia penovcov ukončená

S radosťou Vám chceme oznámiť, že sme úspešne ukončili revíziu výskytu penovcových lokalít v Malých Karpatoch. Zaznamenali sme 53 lokalít […]
21. mája 2018

pokračovanie manažmentu pastevného lesa

V Panónskom háji (NPR Šúr) pokračujú plánované manažmentové opatrenia za účelom prinavrátenia pôvodného charakteru biotopu dubového lesa a pasienkov. Výruby […]
25. apríla 2018

Pokračujeme v revízii penovcových lokalít

Pokračujeme v revízii penovcových lokalít a pomaly sa blížime k zdarnému finále. Na snímke máte možnosť vidieť penovcovú kaskádu na […]
9. apríla 2018

jar v plnom prúde

Jar je už v plnom prúde a takéto poniklece kvitnú na rôznych lokalitách v pôsobnosti CHKO Malé Karpaty