Novinky

1. decembra 2022

POZITÍVNE ZÁSAHY NA ČACHTICKOM HRADNOM VRCHU

Južné svahy pod Čachtickým hradom predstavujú významné teplomilné biotopy s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Dlhé roky zostávali tieto […]
21. novembra 2022

Náznak skalného hríbu neďaleko Zámčiska pri Modre

Iba pár desiatok metrov od lesnej cesty, neďaleko kóty Pod Zámčiskom (395 m) možno nájsť vo svahu náznak skalného hríbu […]
2. novembra 2022

Oficiálne sme potvrdili výskyt penovcových biotopov v Malých Karpatoch

V marci tohto roku sme sa vydali mapovať známe penovcové lokality, keďže na území Malých Karpát doteraz neboli potvrdené penovcové […]
25. októbra 2022

Zaujímavé sklané útvary neďaleko Pustej Vsi v Malých Karpatoch

Inšpiráciou k napísaniu tohto príspevku bola terénna exkurzia organizovaná v októbri tohto roka Geoparkom Malé Karpaty do oblasti Brezovských Karpát, […]
26. septembra 2022

Predstavujeme unikátnu lokalitu Malých Karpát

V rámci výskumu významných anorganických javov sme dnes navštívili lokalitu Hodinková veža neďaleko Dobrej Vody v Dobrovodskom krase. Lokalita je […]