Novinky

11. januára 2023

Prosba o zvýšenú opatrnosť turistov

OD 16.01.2023 DO 22.01.2023 PROSÍME O ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ na zelenej turistickej značke vedúcej medzi obcami Višňové – Čachtice, v úseku […]
1. decembra 2022

POZITÍVNE ZÁSAHY NA ČACHTICKOM HRADNOM VRCHU

Južné svahy pod Čachtickým hradom predstavujú významné teplomilné biotopy s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Dlhé roky zostávali tieto […]
21. novembra 2022

Náznak skalného hríbu neďaleko Zámčiska pri Modre

Iba pár desiatok metrov od lesnej cesty, neďaleko kóty Pod Zámčiskom (395 m) možno nájsť vo svahu náznak skalného hríbu […]
2. novembra 2022

Oficiálne sme potvrdili výskyt penovcových biotopov v Malých Karpatoch

V marci tohto roku sme sa vydali mapovať známe penovcové lokality, keďže na území Malých Karpát doteraz neboli potvrdené penovcové […]
25. októbra 2022

Zaujímavé sklané útvary neďaleko Pustej Vsi v Malých Karpatoch

Inšpiráciou k napísaniu tohto príspevku bola terénna exkurzia organizovaná v októbri tohto roka Geoparkom Malé Karpaty do oblasti Brezovských Karpát, […]