Novinky

3. apríla 2023

Tip na jarný výlet

PR Sedliská sa nachádza v katastrálnom území Hlohovec. Vyhlásená bola v roku 1974 s názvom Sedlisko – poniklecová lúčka. Tento […]
23. marca 2023

Nový plávajúci ostrov na Sĺňave

Pri príležitosti osláv Svetového dňa vody dnes spustila Štátna ochrana prírody na vodnú plochu Vodnej nádrže Sĺňava plávajúci vtáčí ostrov. […]
14. marca 2023

Na Majdánskom sme vytvorili bezpečnejšie podmienky pre migráciu žiab

Zamestnanci Správy CHKO Malé Karpaty v spolupráci s členmi dobrovoľnej stráže prírody dnes v Horných Orešanoch, časti Majdánske nainštalovali zábrany […]
2. februára 2023

Dnes oslavujeme Svetový deň mokradí.

Jedným z druhov bezprostredne viazaných na mokrade je orliak morský (Haliaeetus albicilla). Vodné biotopy si zasluhujú náš záujem a ochranu. […]
2. februára 2023

Počítali sme jaskynných spáčov

Rovnako ako na začiatku minulého roka, sme aj tento rok opäť navštívili nesprístupnené malokarpatské jaskyne s cieľom zistiť počty zimujúcich […]