Novinky

11. apríla 2024

manažment na Devínskej Kobyle

Začiatkom apríla sa na Devínskej Kobyle uskutočnilo stretnutie ohľadom nastavenia pastvy na túto sezónu. Cieľom pastvy je zlepšenie stavu vzácnych […]
25. marca 2024

V Malých Karpatoch máme o tri zaevidované jaskyňe viac

V rámci výskumu významných anorganických javov viedli dnes naše kroky do ťažko exponovaného terénu, do oblasti Smoleníc. Podarilo sa nám […]
26. februára 2024

Počítali sme netopiere v Plaveckom krase

Tak ako minuloročný január, tak i tento sa niesol v znamení sčítavania hibernujúcich netopierov. Mrazivé januárové teploty a následné oteplenie […]
10. januára 2024

Vyhradené miesta v Prírodnej rezervácii Devínska Kobyla

K 1. januáru 2024 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 375/2023, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia (PR) Devínska Kobyla. Výmera […]
6. novembra 2023

Aj v jesennom období pokračujeme v praktickej starostlivosti o chránené územia.

V spolupráci s I. Svätojurskou a. s. sa podarilo vyčistiť zarastenú plochu slaniska v Panónskom háji v NPR Šúr. Na […]