Novinky

21. novembra 2022

Náznak skalného hríbu neďaleko Zámčiska pri Modre

Iba pár desiatok metrov od lesnej cesty, neďaleko kóty Pod Zámčiskom (395 m) možno nájsť vo svahu náznak skalného hríbu […]
2. novembra 2022

Oficiálne sme potvrdili výskyt penovcových biotopov v Malých Karpatoch

V marci tohto roku sme sa vydali mapovať známe penovcové lokality, keďže na území Malých Karpát doteraz neboli potvrdené penovcové […]
25. októbra 2022

Zaujímavé sklané útvary neďaleko Pustej Vsi v Malých Karpatoch

Inšpiráciou k napísaniu tohto príspevku bola terénna exkurzia organizovaná v októbri tohto roka Geoparkom Malé Karpaty do oblasti Brezovských Karpát, […]
26. septembra 2022

Predstavujeme unikátnu lokalitu Malých Karpát

V rámci výskumu významných anorganických javov sme dnes navštívili lokalitu Hodinková veža neďaleko Dobrej Vody v Dobrovodskom krase. Lokalita je […]
19. septembra 2022

Čistenie PP Tisové skaly a okolia

V spolupráci s Mestom Modra, miestnymi skautmi a dobrovoľníkmi sme 17.9.2022 čistili Prírodnú pamiatku Tisové skaly a jej okolie od […]