lokalizáciu chránených území je možné násť na : http://maps.sopsr.sk