26. februára 2024

Počítali sme netopiere v Plaveckom krase

Tak ako minuloročný január, tak i tento sa niesol v znamení sčítavania hibernujúcich netopierov. Mrazivé januárové teploty a následné oteplenie […]
10. januára 2024

Vyhradené miesta v Prírodnej rezervácii Devínska Kobyla

K 1. januáru 2024 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 375/2023, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia (PR) Devínska Kobyla. Výmera […]
6. novembra 2023

Aj v jesennom období pokračujeme v praktickej starostlivosti o chránené územia.

V spolupráci s I. Svätojurskou a. s. sa podarilo vyčistiť zarastenú plochu slaniska v Panónskom háji v NPR Šúr. Na […]
24. októbra 2023

Aj malokarpatské horniny vedia vyrozprávať príbehy dávnych čias

Pred miliónmi rokov neexistovali žiadne záznamové zariadenia, avšak práve horniny možno považovať za pomyselnú gramofónovú platňu, na ktorej sa zachytili […]
24. októbra 2023

Taricové skaly – zaujímavý malokarpatský unikát

Počas terénneho výskumu sme narazili na takéto pekne vyvinuté žliabkovité škrapy v oblasti Taricových skál. Takže okrem výskytu taričníka skalného, […]