Novinky

14. marca 2023

Na Majdánskom sme vytvorili bezpečnejšie podmienky pre migráciu žiab

Zamestnanci Správy CHKO Malé Karpaty v spolupráci s členmi dobrovoľnej stráže prírody dnes v Horných Orešanoch, časti Majdánske nainštalovali zábrany […]
2. februára 2023

Dnes oslavujeme Svetový deň mokradí.

Jedným z druhov bezprostredne viazaných na mokrade je orliak morský (Haliaeetus albicilla). Vodné biotopy si zasluhujú náš záujem a ochranu. […]
2. februára 2023

Počítali sme jaskynných spáčov

Rovnako ako na začiatku minulého roka, sme aj tento rok opäť navštívili nesprístupnené malokarpatské jaskyne s cieľom zistiť počty zimujúcich […]
11. januára 2023

Prosba o zvýšenú opatrnosť turistov

OD 16.01.2023 DO 22.01.2023 PROSÍME O ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ na zelenej turistickej značke vedúcej medzi obcami Višňové – Čachtice, v úseku […]
1. decembra 2022

POZITÍVNE ZÁSAHY NA ČACHTICKOM HRADNOM VRCHU

Južné svahy pod Čachtickým hradom predstavujú významné teplomilné biotopy s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Dlhé roky zostávali tieto […]