potomstvo sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

potomstvo sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

V rámci pravidelnej kontroly hniezdnych lokalít sme zaznamenali, že na jednej lokalite hniezda sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch sa už nachádzajú veľké plne vyperené mláďatá, ktoré usilovne trénujú krídla a pripravujú sa na vyletenie. Na tomto hniezde má sokolí pár tento rok na starostlivosti štvorčlenné potomstvo