Značenie chránených území

Označovanie chránených území beží u nás v plnom prúde. Tento týždeň sme boli označiť národnú prírodnú rezerváciu Hajdúky a prírodnú rezerváciu Lindava, ktorá je zároveň aj územím európskeho významu. Jedná sa o veľmi hodnotné územia z hľadiska zachovalosti lesných biotopov a výskytu chránených druhov flóry a fauny. V oboch prírodných rezerváciách platí v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny najvyšší – 5. stupeň územnej ochrany