Priebeh hniezdenia páru orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v CHKO Malé Karpaty

Priebeh hniezdenia páru orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v CHKO Malé Karpaty

V roku 2018 sme zaznamenali prvé úspešné hniezdenie nášho najväčšieho dravca orliaka morského v centrálnej časti pohoria Malých Karpát na buku lesnom (Fagus sylvatica).

Jednalo sa o druhézdokladované hniezdenie v našom kompetenčnom území a zároveň o historicky tretie hniezdenie tohto dravca na Slovensku v pohorí. Hniezdny pár v roku 2018 vyviedol úspešne 2 mláďatá.

V roku 2017 bolo zaznamenané neúspešné hniezdenie orliakov morských v našom kompetenčnom území v pohorí Považský Inovec, kde došlo k usmrteniu samice konárom priamo počas sedenia na hniezde pri búrke, kedy došlo aj k jeho pádu.

Hniezdo v Malých Karpatoch je situované na buku vo výškovom intervale 28 -30 metrov na južnom svahu v nadmorskej výške 417 m.n.m.

V novembri 2018 sa začali svadobné lety hniezdneho páru spojené s nadstavbou hniezda.

Dňa 3.2.2019  samica sedela na nadstavanom hniezde v hniezdnej kotlinke a inkubovala násadu.  Kontroly priebehu hniezdenia boli vykonávane v intervale 1 krát za týždeň, kedy sme odsledovali aj dodržiavanie podmienok ochrany zo strany vlastníka a užívateľov pozemku v širšom okruhu hniezdiska.

Dňa  17.3.2019 sme na hniezde zaznamenali prítomnosť 2 mláďat vo veku približne 15 – 20 dní v prachovom operení, ktoré ešte vzhľadom na veľmi chladné počasie a silné poveternostné podmienky samica zahrievala vlastným telom. V tomto období samica celé dni trávila pri mláďatách, potravu obstarával výlučne len samec. Po návrate z loviska samec vždy s korisťou doletel na trhanisko v hniezdnom svahu vo vzdialenosti 150 metrov od hniezda, kde sa začal nasledovne ozývať. Tam si potravu prevzala samica, potom následne odletela na hniezdo a začala bezodkladne kŕmiť mláďatá. Až keď mláďatá boli nasýtené, začala konzumovať potravu aj ona.

Dňa 8.5.2019 sme na hniezde pozorovali už veľké mláďatá v kontrastne tmavom operení vo veku približne 60 -65 dní, ktoré trénovali krídla a pripravovali sa už na blížiace sa vyletenie. Potravu si trhali už samé.

Počas kontroly 27.5.2019 sme na hniezde pozorovali už len jedno mláďa vo veku približne 85 – 90 dní. Jeho súrodenec na hniezdo priletel až po 1,5 hodine, kedy sa začal kŕmiť.

Dňa 28.5.2019 boli obe mláďatá vyletené na hniezdnom svahu vo vzdialenosti 50 metrov odb hniezda a následne 2.6 sme ich pozorovali na odpočinkovom stanovisku – trhanisku vo vzdialenosti 150 metrov, kde im samica doniesla potravu. Aj po opustení hniezda bola odsledované, že mláďatá chodia stále nocovať na hniezdo, kde sa cítia najbezpečnejšie. Dospelé orliaky im nosia potravu už len na trhanisko a motivujú tak mladé vtáky k preletom medzi hniezdom a  odpočinkovým stanoviskom. Prajeme mladým orliakom morským veľa úspechov v samostatnom živote.

 

 

 

text a fotografie – Mgr. Viktor Prachár

7.6.2019  v Modre