Novinky

28. marca 2018

manažment pastevného lesa

V Panónskom háji, ktorý je súčasťou NPR Šúr pokračujú plánované manažmentové opatrenia za účelom prinavrátenia pôvodného charakteru biotopu dubového lesa […]