Prílety bocianov čiernych na hniezdiska

Prílety bocianov čiernych na hniezdiska

Bociany čierne (Ciconia nigra) začínajú postupne  obsadzovať po návrate zo zimoviska  hniezdne lokality v našom území. Počas tohto mesiaca začnú páry postupne hniezdiť. Bocian čierny patrí medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malé Karpaty.

Text a foto: Mgr. Viktor Prachár