Jarná migrácia obojživelníkov – Striebornica

Jarná migrácia obojživelníkov – Striebornica

V nedeľu 17. marca sa konala v Moravanoch nad Váhom, v lokalite Striebornica, akcia organizovaná Občianskym združením Kvas zameraná na budovanie dočasných zábran pre žaby počas ich jarnej migrácie na miesta rozmnožovania. Zúčastnili sa členovia stráže prírody, skauti z 80. zboru Piešťany a iní dobrovoľníci.

Z južnej strany stojí žabám v ich trase k vodnej ploche cestná komunikácia, ktorú musia prekonať. Aby nedochádzalo k priveľkým úhynom pod kolesami vozidiel, budujú sa na trase zábrany vo forme steny, ktorá nedovolí žabám pokračovať na cestu. Poučení dobrovoľníci v čase migrácie žiab do vody denne prenášajú zachytené jedince cez cestu k vodnej nádrži. Zachráni sa tak veľa jedincov týchto chránených živočíchov, ktoré tým dostanú šancu zanechať v danej sezóne potomstvo.

Termín a spôsob budovania zábran je zameraný hlavne na ropuchu bradavičnatú (Bufo bufo). Z ďalších druhov sa v lokalite vyskytuje skokan štíhly (Rana dalmatina) a skokan hnedý (Rana temporaria). Skokany však prekonávajú cestnú komunikáciu rýchlejšie ako ropuchy a miera úmrtnosti je u nich výrazne nižšia. V dôsledku toho, že väčšina z nich sa dostane do vody za normálnych okolností o cca 2-3 týždne skôr než ropuchy, na zábranách sa väčšinou zachytia len oneskorené jedince. V menšej miere sa na zábranách objavuje ešte druh ropucha zelená (Bufo viridis). Všetky uvedené druhy vodu vyhľadávajú len za účelom rozmnožovania. Po vykladení vajíčok samice zakrátko vodu opúšťajú a vracajú sa viesť suchozemský spôsob života. Mnoho samcov tiež zakrátko vodu opustí, ale spravidla aspoň časť z nich sa vo vode zdržiava počas celého obdobia párenia, ktoré trvá približne 1 – 3 týždne, zriedkavo aj dlhšie. V čase, keď už väčšina ropúch vodu opúšťa, sa zábrany rušia.

V prípade záujmu zúčastniť sa prenosov žiab je potrebné sa skontaktovať s organizátorom – OZ Kvas, napr. mailom na ozkvas@gmail.com.