Minulý týždeň sa nám podarilo osadiť náučnú tabulu v PR Jurské Jazero. Taktiež sme ukončili práce na obnove hrádzky po zime, ktorú sme opravovali na jeseň minulého roka.

Prírodná rezervácia Jurské Jazero sa nachádza v UEV Homoľské Karpaty nad mestom Svätý Jur, bola vyhlásená na ochranu spoločenstva brezových jelšín a horského rašeliniska v Malých Karpatoch. Ide o jedno z dvoch známych rašelinísk v Malých Karpatoch.