Novinky

18. júna 2019

Hniezdenie orlov kráľovských (Aquila heliaca) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty

Orol kráľovský v súčasnej dobe patrí medzi druhy dravcov, na ktoré najviac vplývajú ľudské aktivity a nasledovne sa táto skutočnosť odzrkadľuje na […]
7. júna 2019

Priebeh hniezdenia páru orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v CHKO Malé Karpaty

V roku 2018 sme zaznamenali prvé úspešné hniezdenie nášho najväčšieho dravca orliaka morského v centrálnej časti pohoria Malých Karpát na […]
7. júna 2019

Značenie chránených území

Označovanie chránených území beží u nás v plnom prúde. Tento týždeň sme boli označiť národnú prírodnú rezerváciu Hajdúky a prírodnú […]
22. mája 2019

potomstvo sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

V rámci pravidelnej kontroly hniezdnych lokalít sme zaznamenali, že na jednej lokalite hniezda sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch […]
16. mája 2019

Postreky proti mníške veľkohlavej

V posledných týždňoch sme boli často oslovovaný odbornou i laickou verejnosťou ohľadom plánovaných postrekov prípravkom BIOBIT XL proti kalamitnému premnoženiu […]