Taricové skaly – zaujímavý malokarpatský unikát

Taricové skaly – zaujímavý malokarpatský unikát

Počas terénneho výskumu sme narazili na takéto pekne vyvinuté žliabkovité škrapy v oblasti Taricových skál. Takže okrem výskytu taričníka skalného, ktorý tu rastie bohato v štrbinách a stenách vápenca a zaujímavej morfológie sutinového charakteru sa môže popýšiť lokalita aj týmito povrchovými krasovými útvarmi, ktoré vytvorila stekajúca voda po naklonenej hornine – rozpustnom vápenci.
Text/Foto: Alexander Lačný