Aj malokarpatské horniny vedia vyrozprávať príbehy dávnych čias

Aj malokarpatské horniny vedia vyrozprávať príbehy dávnych čias

Pred miliónmi rokov neexistovali žiadne záznamové zariadenia, avšak práve horniny možno považovať za pomyselnú gramofónovú platňu, na ktorej sa zachytili procesy, ktoré formovali našu Zem v minulosti. Ak máme „gramofón“, v našom prípade vedomosti, vieme tieto príbehy zapísané v horninách prečítať, pochopiť a sprostredkovať.
Záznam z minulosti môže byť buď sedimentologický, magmatický, metamorfný alebo štruktúrny. My sa budeme venovať tomu štruktúrnemu. Časťou takéhoto záznamu, ktorý odzrkadľuje procesy za určitých teplotno-tlakových podmienok môžu byť vrásy a zlomy. Vrásy sú súčasťou tzv. plastickej deformácie a vznikajú pri vyšších teplotno-tlakových podmienkach, ako zlomy. Vrásové štruktúry vznikali hlboko v podzemí a v súčasnosti ich môžeme vidieť vďaka výzdvihu a erózii, ktoré nám ich odhalili. Skúste si pokrčiť tričko – vytvoria sa vám vrásy ?
Naopak zlomy sú odrazom krehkej tektoniky. Pri ich vzniku netreba také vysoké teplotno-tlakové podmienky a môžu vzniknúť prakticky na povrchu. Geológovia a vedci ich mapujú napríklad aj z dôvodu, že niektoré z nich môžu byť pre nás ohrozením. Aj v Malých Karpatoch máme celé systémy zlomov a prizlomových porúch. Dokonca aj také, na ktorých vznikajú zemetrasenia. Nakoniec veď aj tie naše malokarpatské jaskyne vznikali na štruktúrach, ktoré sú odrazom krehkej tektoniky.
Aj v tomto smere majú čo Malé Karpaty ponúknuť. Vyskytujú sa tu vrásové štruktúry, aj zlomy.
Okrem toho sú Malé Karpaty unikátnym pohorím s výskytom pestrej škály minerálov, či nálezmi fosílií.
Text/foto: Alexander Lačný, Rastislav Vojtko