Počítali sme netopiere v Plaveckom krase

Počítali sme netopiere v Plaveckom krase

Tak ako minuloročný január, tak i tento sa niesol v znamení sčítavania hibernujúcich netopierov. Mrazivé januárové teploty a následné oteplenie zrejme ovplyvnili počty zimujúcich netopierov a zaujímavé boli i výsledky. Miernym sklamaním bola Havranická jaskyňa (Plavecký kras), kde sa vyskytovali vždy najpočetnejšie kolónie, avšak tento rok tomu tak nebolo a v Zbojníckej sieni sme objavili menej početnú kolóniu o počte 43 podkovárov malých. Ďalšou bola Malá skala (Plavecký kras), kde sme napočítali 31 podkovárov malých, čo je v porovnaní s minulým rokom o 6 menej. Na Záhorskej strane Malých Karpát nás však jaskyne milo prekvapili a oproti minulým rokom boli kolónie početnejšie, napríklad jaskyňa na Bubne (Plavecký kras), kde sme minulé roky nachádzali kolónie o počte max 10 kusov sme tento rok napočítali až 30 podkovárov malých a v jaskyni Tmavá skala (Plavecký kras) 32 kusov.
Text: Michaela Cabadajová
Foto: Richard Zipser