Novinky

27. februára 2019

Začína jarná migrácia žiab

Z dôvodu začatia jarnej migrácie žiab sme pristúpili k budovaniu zábran pri ceste tak, aby nedochádzalo k úhynu žiab. Konkrétne […]
25. februára 2019

Kontrola hniezdnych lokalít v severnej časti Malých Karpát

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Malé Karpaty vykonali minulý týždeň kontrolu hniezdnych lokalít druhov Falco peregrinus a Aquila […]
28. januára 2019

Kontrola hniezdnych lokalít orla kráľovského

Zopár záberov z kontroly hniezdnych lokalít orla kráľovského (Aquila heliaca) v Trnavskom kraji. Kontrola bola vykonaná hlavne kvôli dodržiavaniu ochranných […]
21. januára 2019

svadobné lety sokolov sťahovavých

Slnečné počasie ostatných dní prialo a túto ideálnu situáciu využil pár sokolov sťahovavých (Falco peregrinus) na tokanie spojené so svadobnými […]
21. januára 2019

zima v Malých Karpatoch

Počas týchto zimných dní je malokarpatská príroda najmä pod hrebeňom v strednej a severnej časti pohoria pod súvislou snehovou pokrývkou. […]