Novinky

12. novembra 2018

akcia “Jurské jazero”

Minulý týždeň (6. novembra) sme zo Správy CHKO Malé Karpaty zrealizovali akciu s názvom Jurské jazero. Táto akcia bola zameraná […]
5. novembra 2018

Bobor vodný

Bobor vodný (Castor fiber) na vodných tokoch v pohorí Malých Karpát vytvára unikátne hrádzové systémy. Prehradením vodného toku vznikajú nové […]
26. októbra 2018

Akcia “hniezda”

Od 9. do 12. októbra sa zrealizovala každoročná úspešná jesenná akcia, ktorou sa výrazne pomohlo hniezdnej populácií bociana čierneho (Ciconia […]
19. októbra 2018

nový informačný panel v NPR Čachtický hradný vrch

V NPR Čachtický hradný vrch sme nainštalovali nový informačný panel, obnovili označenie územia a osadili drevené stĺpy s lanom, ako […]
11. októbra 2018

Preznačenie hraníc PR Klokoč

Tento týždeň sme dokončili preznačovanie obvodového označenia prírodnej rezervácie Klokoč. Toto maloplošné chránené územie s 5. stupňom územnej ochrany sa […]