Informujeme o inváznych druhoch drevín

Informujeme o inváznych druhoch drevín

Osobitný predpis upravuje § 7 ods. 1 Zákona č. 543/2002 Z. z. a to reguláciu rozširovania inváznych nepôvodných druhov, sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsob ich šírenia. Ide o Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii, manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, Vyhlášku č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a Nariadenie vlády č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR.
V malom seriály si predstavíme invázne druhy drevín, ktoré sa často vyskytujú na území našej pôsobnosti a zo zákona je vlastník, správca, nájomca pozemku povinný ich z predmetnej parcely odstraňovať:

1. pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

Dekoratívny strom, vysoký 20 až 25 m, pochádzajúci z Číny. Do Európy bol privezený v roku 1751, na Slovensku bol prvýkrát vysadený v r. 1855. Na Slovensku je najrozšírenejším introdukovaným (t. j. dovezeným, nepôvodným, zavlečeným) ázijským druhom. Pôvodne bol vysádzaný ako okrasný strom v historických parkoch a záhradách. Rastie v pôvodných i druhotných spoločenstvách pričom sa správa invázne.
Má veľké, 40 – 60 cm dlhé, nepárno perovito zložené listy z 11 – 19 lístkov. Súkvetie malých jednopohlavných kvetov je vrcholová metlina. Kvitne v júni až auguste. Plodom sú podlhovasté krídlaté nažky v dobe zrelosti sa sfarbujú do výraznej oranžovej farby.
Pajaseň má nízke nároky na obsah živín v pôde, je tolerantný voči suchu, soliam a znečisteniu ovzdušia, produkuje obrovské množstvo semien a z tohto dôvodu sa rýchlo a nekontrolovane šíri.
Ohniskami rozširovania sú veľké mestá a sídla, kde má drevina tendenciu monopolizovať biotop. Spolupôsobiť tu môže aj alelopatický účinok výlučkov kôry koreňov, ktorý redukuje uchytenie konkurenčných druhov. Vyskytuje a šíri sa i v niektorých lokalitách na území CHKO Malé Karpaty (napr. PR Vysoká).
Jeho ďalšie pestovanie už nie je žiadúce, pretože predstavuje značné nebezpečenstvo pre pôvodné druhy drevín v teplejších oblastiach Slovenska (v našej pôsobnosti je evidovaný jeho výskyt predovšetkým v historických parkoch napr. vo Voderadoch, Piešťanoch, Sokolovciach, Rakoviciach, Cíferi, Budmericiach, parky a verejné plochy v Trnave…).

Zdroj:
skladačka Invázne druhy rastlín na Slovensku 2 (dreviny), ŠOP SR Banská Bystrica 2002 a S-CHKO Malé Karpaty.

Text/foto: H. Strašiftáková