Čistili sme Fialkovú dolinu a Devínsku Kobylu

Čistili sme Fialkovú dolinu a Devínsku Kobylu

V rámci aktivity Naše mesto zamestnanci Tatra banky, ČSOB banky a spoločnosti Synchronix nám pomohli s čistením Fialkovej doliny a  Devínskej Kobyly. Zamerali sme sa na čistenie od odpadkov, likvidáciu nelegálnych ohnísk a odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Z Fialkovej doliny sme vyniesli plné auto odpadkov vrátane prívesného vozíka ?. Ďakujeme za spoluprácu všetkým zúčastneným ?

Text: Alexander Lačný
Foto: Michal Tomašovič