Ošetrenie chránených stromov na jar 2022

Ošetrenie chránených stromov na jar 2022

V apríli tohto roka sa vďaka Mestu Trnava podarilo ošetriť vyhlásené chránené stromy – Lipy na kalvárii v Trnave. Mesto Trnava je vlastníkom pozemku a všetky zásahy i financovalo.
Chránené stromy rastú v trávnatej ploche v parku P. Lišku (park pri kalvárii). Park leží medzi ulicami Pri Kalvárii, Cukrová a Trstínska cesta po ľavej strane toku Trnávky. Park nie je oplotený a je prístupný verejnosti. Chránené stromy rastú medzi kaplnkami kalvárie.
Lipy boli ošetrované v r. 2016, avšak všetky zásahy (striešky, väzby, orezy) boli vykonané narýchlo a nekvalifikovane. Tohtoročné ošetrenie dopadlo výborne a stromom len prospelo.
Pre ošetrenie drevín bol v roku 2021 odborne spracovaný a schválený „Návrh ochrany chráneného stromu – chránené stromy – lipy veľkolisté, Kalvária Trnava“ (návrh vypracoval Ing. Martin Kolník) a v zmysle návrhu boli stromy i ošetrené arboristom pánom Tomášom Velickým.

Text/Foto: H. Strašiftáková