Sekvojovec mamutí v Cíferskom parku

Sekvojovec mamutí v Cíferskom parku

Kto má záujem vidieť zblízka Chránený strom Sekvojovec mamutí – má možnosť.
O revitalizáciu plochy okolo stromu, zatrávnenie a umiestenie závlah sa postarala Obec Cífer. Od sekvojovca vedie už i upravený chodníček parkom, po ňom sa dostanete ku kaštieľu i k toku Gidry a urobíte si predstavu, o aký rozsiahly areál pôvodne išlo a sami uvidíte, koľko bude potreba úsilia a práce na jeho obnove.
Najpočetnejšími druhy drevín sú dnes v parku topoľ osikový, jaseň štíhly, jaseň úzkolistý, početné sú javory poľné a horské, brest horský. Na okraji parku zostal zachovaný i krásny jedinec sofory japonskej a v nádvorí kaštieľa rastie paulovnia plstnatá.
Text/Foto: Hana Strašiftáková