3. marca 2020

Svetový deň divej prírody

Tretí marcový deň si pripomíname Svetový deň divej prírody, ktorý sa nesie v duchu motta “Zachovajme všetok život na Zemi”. […]
13. februára 2020

Mestské lesy Bratislava a lesné hospodárstvo

Mestské lesy Bratislava sa nachádzajú z veľkej časti v našom kompetenčnom území a so záujmom sledujeme pozitívne zmeny z hľadiska […]
17. januára 2020

Zabezpečenie ochranných opatrení pre pár orlov kráľovských

Nové hniezdo orlov kráľovských (Aquila heliaca) v CHKO Malé Karpaty bolo nájdené len vďaka skvelej práci a maximálneho nasadenia nad […]
9. decembra 2019

Spolupráca pri ochrane a zabezpečovaní hniezdnych podmienok pre sokoly sťahovavé (Falco peregrinus) v CHKO Malé Karpaty

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) je ako hniezdiaci druh  neoddeliteľnou súčasťou karpatských pohorí v rámci územia Slovenska.  Ochrane sokola sťahovavého sa […]
26. novembra 2019

Činnosť stráže prírody v roku 2019 na území CHKO Malé Karpaty

Koncom roka počas priebehu mesiacov november a december vyhodnocujeme činnosť stráže prírody v územnej pôsobnosti nášho pracoviska. Počas tohto roku […]