19. júla 2019

Hniezdenie vzácneho sokola pri Trnave

Ohrozené sokoly červenonohé (Falco vespertinus) zahniezdili po 40 rokoch na lokalite pri Trnave 🙂 Viacej informácií sa dočítate v tomto ČLÁNKU.
2. júla 2019

Medveď hnedý v Malých Karpatoch

V posledných týždňoch sa v regióne Malých Karpát a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo náleze jeho pobytových znakov. Medveď je schopný […]
18. júna 2019

Hniezdenie orlov kráľovských (Aquila heliaca) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty

Orol kráľovský v súčasnej dobe patrí medzi druhy dravcov, na ktoré najviac vplývajú ľudské aktivity a nasledovne sa táto skutočnosť odzrkadľuje na […]
7. júna 2019

Priebeh hniezdenia páru orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v CHKO Malé Karpaty

V roku 2018 sme zaznamenali prvé úspešné hniezdenie nášho najväčšieho dravca orliaka morského v centrálnej časti pohoria Malých Karpát na […]
7. júna 2019

Značenie chránených území

Označovanie chránených území beží u nás v plnom prúde. Tento týždeň sme boli označiť národnú prírodnú rezerváciu Hajdúky a prírodnú […]