Novinky

2. júla 2019

Medveď hnedý v Malých Karpatoch

V posledných týždňoch sa v regióne Malých Karpát a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo náleze jeho pobytových znakov. Medveď je schopný […]
18. júna 2019

Hniezdenie orlov kráľovských (Aquila heliaca) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty

Orol kráľovský v súčasnej dobe patrí medzi druhy dravcov, na ktoré najviac vplývajú ľudské aktivity a nasledovne sa táto skutočnosť odzrkadľuje na […]
7. júna 2019

Priebeh hniezdenia páru orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v CHKO Malé Karpaty

V roku 2018 sme zaznamenali prvé úspešné hniezdenie nášho najväčšieho dravca orliaka morského v centrálnej časti pohoria Malých Karpát na […]
7. júna 2019

Značenie chránených území

Označovanie chránených území beží u nás v plnom prúde. Tento týždeň sme boli označiť národnú prírodnú rezerváciu Hajdúky a prírodnú […]
22. mája 2019

potomstvo sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

V rámci pravidelnej kontroly hniezdnych lokalít sme zaznamenali, že na jednej lokalite hniezda sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch […]