Zmapovali sme Malokarpatské skalné okná

Zmapovali sme Malokarpatské skalné okná

V rámci Malých Karpát sme identifikovali 25 dokonalých skalných okien a 4 nedokonalé, kde prichádzalo k významnej rotácii skalných blokov. V porovnaní s inými časťami Slovenska, skalné okná nedosahujú väčších rozmerov. Za najväčšie skalné okná v Malých Karpatoch možno považovať Skalné okno pod Vysokou 1 (v: 4,16 m, š: 2,66 m) a Skalné okno Devínska brána (v: 4,00 m, š: 2,97 m). Za najmenšie skalné okno možno považovať relikt jaskyne Vydra, kde najužšia časť dosahuje rozmerov iba 0,42 x 0,45 m. Pri názvosloví sme sa snažili používať pôvodné názvy, ktoré skalným oknám dali návštevníci Malých Karpát (Sloník, Vysoký kameň, Okno do Dechtíc a pod.). Je predpoklad, že všetky skalné okná sa nám nepodarilo identifikovať. Avšak podstatná časť bola výskumom zachytená. Špecifickou genézou skalných okien, s ohľadom na výskyt karbonátov v Malých Karpatoch je iniciálne krasová činnosť a následné procesy zvetrávania. Ďalším možným vznikom je mechanické rútenie skalných blokov.
Vo všeobecnosti však pestrosť tvarov skalných okien odzrkadľuje pestrú geologickú stavbu Malých Karpát.
Fotodokumentácia skalných okien získa na hodnote najmä v budúcnosti, pretože výskumníci po nás, budú vidieť zmeny na skalných oknách v čase.
Výsledky výskumu spolu s lokalizáciou a fotodokumentáciou budú prezentované ešte v tohtoročnom čísle odborného časopisu Ochrana prírody ?
Text: Alexander Lačný
Foto: Michaela Galová, Alexander Lačný