PR Sedliská sa nachádza v katastrálnom území Hlohovec. Vyhlásená bola v roku 1974 s názvom Sedlisko – poniklecová lúčka. Tento názov dokonale vystihuje lokalitu hlavne v období kvitnutia ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis). Vtedy je územie priam zaplavené fialovými kvetmi tohto druhu. Vo svojej početnosti nezaostáva ani hlaváčik jarný (Adonis vernalis). Presvedčiť sa o tom môžete práve v týchto dňoch počas prechádzky po Náučnom chodníku Sedliská a vychutnať si krásy prírody aj mimo CHKO Malé Karpaty (je však v našej územnej kompetencii). ?
Neskôr tieto skoré jarné druhy vystriedajú viaceré druhy orchideí, ktoré sme minulý rok boli skontrolovať. Môžeme skonštatovať, že na lokalite sa im darí a jednotlivé populácie sú početné. Populácia druhu neotinea trojzubá (Neotinea tridentata) je zastúpená niekoľkými stovkami jedincov. ?
Bránka na začiatku chodníka nech vás neodradí. Na lokalite prebieha pastva, ktorú zabezpečuje BROZ. Riadená pastva je ideálnou formou manažmetu pre tieto vzácne biotopy a druhy, ktoré sa na lokalite vyskytujú. ?
Text/foto: M. Galová