Novinky

2. júla 2018

Hniezdo orliaka morského v CHKO Malé Karpaty

Dňa 27.6.2018 bolo na základe od informácii od lesníkov preverené hniezdo, ktoré sa ukázalo ako hniezdo orliaka morského. Jedná sa […]
13. júna 2018

Nová penovcová lokalita

Napriek avizovanému ukončeniu revízie penovcových lokalít sa nám podarilo objaviť novú lokalitu. Výdatné prívalové dažde v Malých Karpatoch nielen ničili, […]
13. júna 2018

Mapovanie včelárika zlatého

V období od 25 mája až do 12 júna sme zvýšenú pozornosť venovali mapovaniu včelárika zlatého (Merops apiaster) v územnej pôsobnosti Správy […]
28. mája 2018

Revízia penovcov ukončená

S radosťou Vám chceme oznámiť, že sme úspešne ukončili revíziu výskytu penovcových lokalít v Malých Karpatoch. Zaznamenali sme 53 lokalít […]
21. mája 2018

pokračovanie manažmentu pastevného lesa

V Panónskom háji (NPR Šúr) pokračujú plánované manažmentové opatrenia za účelom prinavrátenia pôvodného charakteru biotopu dubového lesa a pasienkov. Výruby […]