Ošetrili sme dva chránené stromy

Chránený strom Dolnolovčický brestovec v Dolných Lovčiciach rastie v centre obce pred budovou obecného úradu. V minulosti základné ošetrovanie vždy realizovala obec svojpomocne a zo svojich finančných prostriedkov. Ide o brestovec západný (Celtis occidentalis) s obvodom kmeňa 360 cm a je to jediný exemplár tohto druhu, ktorý bol vyhlásený za chránený strom v rámci Slovenska. Realizovaný bol zdravotný rez t. j. orez suchých konárov a ďalej bola odstránená časť konárov zasahujúcich do fasády budovy úradu.
Podarilo sa ošetriť aj jeden exemplár gaštana jedlého (Castanea sativa) rastúci na území CHKO Malé Karpaty v k. ú. Nové Mesto nad Váhom – Chránený strom Gaštan nad vápenkou. Je to najsevernejšie rastúci CHS v pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty. Obvod kmeňa má 444 cm, je to krásny mohutný jedinec zasluhujúci si našu pozornosť. Tu bolo potrebné takisto orezať suché konáre, ošetriť rany po odlomených a zlomených konároch a celkom vymeniť veľmi starú väzbu v korune dreviny za novú dynamickú väzbu. Práce vykonala k našej spokojnosti firma Marek Áč – Arboria, za čo jej ďakujeme.


Foto: H. Strašiftáková