Novinky

26. októbra 2018

Akcia “hniezda”

Od 9. do 12. októbra sa zrealizovala každoročná úspešná jesenná akcia, ktorou sa výrazne pomohlo hniezdnej populácií bociana čierneho (Ciconia […]
19. októbra 2018

nový informačný panel v NPR Čachtický hradný vrch

V NPR Čachtický hradný vrch sme nainštalovali nový informačný panel, obnovili označenie územia a osadili drevené stĺpy s lanom, ako […]
11. októbra 2018

Preznačenie hraníc PR Klokoč

Tento týždeň sme dokončili preznačovanie obvodového označenia prírodnej rezervácie Klokoč. Toto maloplošné chránené územie s 5. stupňom územnej ochrany sa […]
25. septembra 2018

Brigáda v NPR Devínska Kobyla

Dňa 8.9.2018 bola vykonaná brigáda zamestnancami Volkswagen Slovakia a.s. a inými dobrovoľníkmi zameraná na zlepšenie stavu nelesných biotopov v NPR […]
12. septembra 2018

Nová náučná tabuľa pre NPR Čachtický hradný vrch

Na Správe CHKO Malé Karpaty sme si svojpomocne vyrobili náučnú tabuľu. Vyrobili sme ju zo staršieho materiálu, ktorý sme tu […]