Bratislavský lesopark bude značne rozšírený o štátne lesy

Bratislavský lesopark bude značne rozšírený o štátne lesy

Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo dohodu s LESMI SR o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území Bratislavy. Viac informácii si môžete prečítať tu:

https://www.mpsr.sk/aktualne/skvela-sprava-pre-milovnikov-bratislavskych-lesov/16549

alebo vo videu

https://www.facebook.com/minagri.sr/videos/132401402173510/