Fenoménom Dobrovodského krasu sú závrty

Fenoménom Dobrovodského krasu sú závrty

Viete v ktorej malokarpatskej krasovej oblasti sa nachádza najviac lievikovitých útvarov nazývaných závrty? Áno, je to práve Dobrovodský kras. Ich počet pravdepodobne prekročí hranicu 200 závrtov. Niekedy sa vyskytujú izolovane, inokedy sú v líniách, jeden vedľa druhého. Asi najkrajšie a najznámejšie zoskupenia závrtov možno nájsť v oblasti Hlbokého dolu, či Uhlísk. Evidencia závrtov je veľmi dôležitá, preto sme sa rozhodli ich detailne zamerať. Získané informácie rozšíria obzory v oblasti fungovania krasových procesov a upresnia geologické pomery územia. Geoevidencia je dôležitá aj v inej súvislosti. Nie je tomu tak dávno, čo bol jeden zo závrtov Dobrovodského krasu kompletne zarovnaný odpadom a nakoniec zavezený hlinou. V ďalšom bol zasa nájdený nebezpečný odpad. Už na začiatku sme závrty opísali ako lieviky a oni aj v skutočnosti takými lievikmi sú. Prostredníctvom nich sa povrchová voda dostáva do krasového podzemia. Čo do nich nalejete, prípadne nasypete, onedlho skončí v zachytenom alebo nezachytenom prameni. Práve kras je na takéto znečistenie veľmi náchylný. Mapovanie realizujeme v spolupráci s miestnou jaskyniarskou skupinou OS Inovec, pretože práve jaskyniari majú najlepší prehľad o krase, v ktorom bádajú. Veríme, že sme týmto príspevkom zmenili Váš pohľad na závrty. Možno nabudúce, ak budete pri nejakom stáť, oceníte jeho dôležitosť pre krasovú krajinu a že prípadné znečistenie v jeho okolí môže byť ohrozením pre krasovo-puklinové podzemné vody.

Ako a prečo vznikajú závrty sa dozviete napríklad tu: http://chkomalekarpaty.sopsr.sk/o-zahadnych-lievikoch-v-kr…/

Foto: Alexander Lačný a Michaela Galová