Strážcovia prírody označovali prírodnú rezerváciu Bolehlav.

Strážcovia prírody označovali prírodnú rezerváciu Bolehlav.

 

Dňa 3.3.2021 strážcovia prírody zo správy CHKO Malé Karpaty, opravili existujúce označenie a doplnili nové označenie prírodnej rezervácie Bolehlav celkovo na 4 vstupných bodoch do tohto územia, kde v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny platí 5. stupeň ochrany.

Prírodná rezervácia Bolehlav sa nachádza na južných svahoch Malých Karpát pod kótou Šišoretné a Soviná nad obcou Dolné Orešany v Trnavskom kraji.

Toto územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988.

Predmetom ochrany tejto prírodnej rezervácie je zachovalá ukážka lesných spoločenstiev bukovo-dubového a dubovo-bukového vegetačného stupňa na juhovýchodnom okraji Malých Karpát na kryštalinickom geologickom podklade na styku s Trnavskou pahorkatinou.

Impozantné sú v tomto území najmä staré duby rôznych atypických tvarov koruny, ktorú formovala poveternostná činnosť.

Práve v tomto období pri prechádzke po vyznačenom chodníku vedúcom hranicou prírodnej rezervácie môžu návštevníci zbadať modro – fialovo sfarbené kvety, ktorými sú pečeňovníky trojlaločnaté (Hepatica nobilis).

Tento druh rastliny je radený medzi efeméry, patria sem rastliny ktoré rastú prevažne v lesoch, využívajú skorú jar, keď ešte stromy nemajú listy a môžu prijímať dostatok slnečného svetla.

Text a fotografie: Mgr. Viktor Prachár