14. marca 2019

Mestskí poslanci bratislavského zastupiteľstva schválili zonáciu mestských lesov

Mestskí poslanci bratislavského zastupiteľstva jednohlasne schválili zonáciu mestských lesov v Bratislave Bližšie informácie nájdete tu  
12. marca 2019

kontrolná činnosť v NPR Devínska Kobyla

Strážcovia prírody v spolupráci s Policajným zborom SR vykonávajú kontrolnú činnosť na území NPR Devínska Kobyla. Vzhľadom na často opakované […]
5. marca 2019

Mestský lesopark chcú rozšíriť, minimálne tak, ako bol v roku 1973

Dnes bola vydaná tlačová správa, v ktorej sa hovorí o snahe rozšíriť rozlohu Bratislavského lesného parku. Uvedenú snahu vítame a […]
27. februára 2019

Začína jarná migrácia žiab

Z dôvodu začatia jarnej migrácie žiab sme pristúpili k budovaniu zábran pri ceste tak, aby nedochádzalo k úhynu žiab. Konkrétne […]
25. februára 2019

Kontrola hniezdnych lokalít v severnej časti Malých Karpát

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Malé Karpaty vykonali minulý týždeň kontrolu hniezdnych lokalít druhov Falco peregrinus a Aquila […]