Aj skorá jar prináša nové “objavy”

Aj skorá jar prináša nové “objavy”

Spolupráca je dôležitá, obzvlášť pri terénnom výskume a tak dnes spojili svoje sily a vedomosti geológ, zoológ a ekológ, pričom sa zamerali na penovcové prameniská. Prírodu sa snažíme zachytiť v každom aspekte, čiže aj počas skorej jari, kedy ešte nie je celkom vyvinutá vegetácia. Toto obdobie je z pohľadu vody v krajine najideálnejšie a tak je jednoduchšie identifikovať hlavne machorasty, ktoré patria medzi hlavné indikačné druhy týchto vzácnych penovcových pramenísk. Hlavná mapovacia sezóna tohto biotopu prebieha od júna do septembra, kedy sa už zaznamenávajú aj cievnaté rastliny. Keďže doposiaľ nebol tento biotop na území CHKO Malé Karpaty zmapovaný/zaevidovaný, navštívili sme jednu lokalitu, ktorá vykazuje znaky takéhoto biotopu. Z tohto pohľadu ide o jednu z najvýznamnejších lokalít v rámci tohto územia.
Výskum bude naďalej pokračovať

Viac informácií o penovcoch a travertínoch Malých Karpát z pohľadu geológie sa dozviete tu: https://www.researchgate.net/…/327767392_Tufas_and_traverti…

Text/ Foto: Michaela Cabadajová a Alexander Lačný