V Malých Karpatoch bol prvý raz na Slovensku detailne študovaný fenomén skrytého krasu.
Takto pred rokom sme s ostatnými vedcami skúmali zaujímavé priehlbiny tiahnuce sa od Observatória UK v Modre, popod Veľkú Homoľu až k lokalite Rybníček. Toto územie je súčasťou malého krasového územia – Cajlanského krasu Spočiatku nebol úplne jasný pôvod niektorých z jám (závrtov). Preto bolo nasadených viacero geofyzikálnych metód, ktoré nám umožnili „vidieť pod zem“. Zistili sme, že nad krasovými horninami sa nachádzajú hrubé vrstvy priepustných hornín.
Viac o našom výskume sa dozviete tu: https://www.researchgate.net/…/357241776_Study_of_dolines_o…