Ošetrenie gaštana jedlého

Aj v roku 2021 sa nám podarilo ošetriť ďalší vyhlásený chránený strom.
Chránený strom Gaštan jedlý rastie na lesnom pozemku nad obcou Častá a je obkolesený mladým lesným porastom. I keď rastie medzi stromami, svojou výškou ich vysoko presahuje a v teréne je zďaleka viditeľnou dominantou.
Na juhovýchodnom okraji Malých Karpát sa gaštan jedlý pomerne často vyskytuje vo vinohradoch i v lesných porastoch (k. ú. Smolenice, Doľany, Dubová, Častá, Svätý Jur). Gaštan jedlý je u nás nepôvodnou drevinou, ale stáročným pestovaním sa aklimatizoval a zachoval na juhovýchodných svahoch Malých Karpát.
Jedinec, ktorý bol vyhlásený za chránený strom v Častej je najmohutnejší a najstarší v Malých Karpatoch a priľahlej oblasti. Chránený strom je najpozoruhodnejším exemplárom taxónu čo do veku, mohutnosti i habitu na Slovensku.
Strom bol ošetrený nedávno – v r. 2018, ale na základe posudku a odporúčania arboristu bol potrebný opätovný zásah, ktorý spočíval vo vykonaní zdravotného rezu. Nasledovne bol realizovaný orez suchých konárov a zároveň bola vykonaná revízia statickej i dynamickej väzby kostrových konárov.
Práce zabezpečil a vykonal Ing. arch. Tomáš Šataník (certifikovaný arborista); financie sme čerpali z rozpočtu ŠOP SR.
Tento rok je naplánované ošetrenie chránených stromov v Trnave – Lipy na kalvárii v Trnave. Zásah pripravuje Mesto Trnava výberom arboristu i financovaním z vlastných zdrojov.

Text/Foto: Ing. Hana Strašiftáková