Novinky

7. júna 2019

Značenie chránených území

Označovanie chránených území beží u nás v plnom prúde. Tento týždeň sme boli označiť národnú prírodnú rezerváciu Hajdúky a prírodnú […]
22. mája 2019

potomstvo sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

V rámci pravidelnej kontroly hniezdnych lokalít sme zaznamenali, že na jednej lokalite hniezda sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch […]
16. mája 2019

Postreky proti mníške veľkohlavej

V posledných týždňoch sme boli často oslovovaný odbornou i laickou verejnosťou ohľadom plánovaných postrekov prípravkom BIOBIT XL proti kalamitnému premnoženiu […]
17. apríla 2019

PR Jurské jazero

Minulý týždeň sa nám podarilo osadiť náučnú tabulu v PR Jurské Jazero. Taktiež sme ukončili práce na obnove hrádzky po […]
3. apríla 2019

Prílety bocianov čiernych na hniezdiska

Bociany čierne (Ciconia nigra) začínajú postupne  obsadzovať po návrate zo zimoviska  hniezdne lokality v našom území. Počas tohto mesiaca začnú […]