Oficiálne sme potvrdili výskyt penovcových biotopov v Malých Karpatoch

Oficiálne sme potvrdili výskyt penovcových biotopov v Malých Karpatoch

V marci tohto roku sme sa vydali mapovať známe penovcové lokality, keďže na území Malých Karpát doteraz neboli potvrdené penovcové biotopy. V tomto období sme sa zamerali na machorasty, ktoré sú významnými indikátormi penovcových pramenísk. Neskôr v júni, kedy prebieha mapovacie obdobie týchto biotopov, sme sa zamerali už aj na cievnaté rastliny.
Z celkovo 5 lokalít sa nám tak potvrdili dve, ako biotopy penovcových pramenísk (Pr3). Prvou lokalitou je pramenisko v oblasti Hodková v Sološníckej doline. Pramenisko má kvetnatý charakter s miernymi kaskádkami. Druhou lokalitou je pramenisko v Prírodnej pamiatke Ľahký kameň, ktoré je už na prvý pohľad odlišné od prvej lokality. Pramenisko je veľmi rozsiahle a prevahu tu majú najmä machorasty, pričom na cievnaté rastliny je toto pramenisko chudobnejšie. Obe lokality tak spĺňajú všetky charakteristiky tohto významného biotopu a tak sa môžeme pochváliť, že už aj v Malých Karpatoch máme oficiálne zmapovaný a zaevidovaný biotop – Pr3 Penovcové prameniská.
Text a foto: Michaela Cabadajová