Predstavujeme unikátnu lokalitu Malých Karpát

Predstavujeme unikátnu lokalitu Malých Karpát

V rámci výskumu významných anorganických javov sme dnes navštívili lokalitu Hodinková veža neďaleko Dobrej Vody v Dobrovodskom krase. Lokalita je zaujímavá výskytom škráp tzv. jarčekovitého typu. Tie vznikajú rozpúšťaním vápenca pomocou vody, ktorá sa koncentruje práve do zmienených jarčekov. O lokalite sme vedeli už dávnejšie, ale práve štúdiom literatúry sme zistili, že by mohlo ísť o špecifickú formu. Stenové jarčekovité žľaby (Wandkarren) sú strmé paralelné oválne žľaby na strmých až takmer zvislých skalných stupňoch a stenách. Wandkarren sa vytvárajú na strmšie sklonených skalných povrchoch (cca 60° až 90°). Tieto indície nasvedčujú, že by mohlo ísť naozaj o takúto formu škráp a v Malých Karpatoch ide o jedinú lokalitu s ich výskytom v takomto rozsahu. Práve dnes sme ich podrobili detailnému štúdiu. Pre presné zistenie parametrov sme využili zlaňovavaciu techniku. Zistili sme, že takáto štruktúra sa vyskytuje na takmer vertikálnej ploche. Dosahuje výšku 9 m a je široká 5 m. Žliabky dosahujú priemerne šírku 15 cm a hĺbku 5 cm. Jarčeky sú od seba oddelené ostrými tzv. hrotovitými škrapami. Na lokalite sme zaznamenali aj ďalšie typy škráp, ako sú puklinové, rúrovité, žliabkovité, misovité, či jamkovité škrapy.