Čistenie PP Tisové skaly a okolia

V spolupráci s Mestom Modra, miestnymi skautmi a dobrovoľníkmi sme 17.9.2022 čistili Prírodnú pamiatku Tisové skaly a jej okolie od rôzneho odpadu. Nad dospelákmi prevažovali deti. Nádej do budúcnosti, alebo ľahkovážnosť nás starších?

Text/foto: Alexander Lačný