1. júna 2020

Činnosť členov stráže prírody počas jarných mesiacov

Tento príspevok prezentuje činnosť  členov stráže prírody od 1. februára do 31. mája tohto roku v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé […]
26. mája 2020

Hniezdenie sokolov sťahovavých (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch.

Práve v polovici mája na území CHKO Malé Karpaty prebiehajú kontroly hniezdnych lokalít sokolov sťahovavých (Falco peregrinus). Tento druh patrí medzi […]
26. mája 2020

Doplnenie označenia zakázaných činností na území NPR Devínska Kobyla

Posledný víkend členovia dobrovoľnej stráže prírody z občianskeho združenia Iniciatíva stráže prírody doplnili nové označenie na území Národnej prírodnej rezervácie Devínska […]
4. mája 2020

Kontrola hniezdnych lokalít a krúžkovanie mláďat orliakov morských v Malých Karpatoch

Dňa 1.5.2020 sa podarilo úspešne zrealizovať akciu kontroly hniezd a krúžkovania mláďat orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v pohorí Malé Karpaty. […]
20. apríla 2020

Kontrola dodržiavania platných zákazov v chránených územiach

Prosíme návštevníkov chránených území o ohľaduplné sa správanie voči prírode a rešpektovanie platných zákazov. Za posledné obdobie sme zaznamenali zvýšené […]