V nedeľu sa skončili prvé GLOBE Games konané na Slovensku. Nazvať by sa dali ako „olympijské hry“ mladých budúcich vedcov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, našu Zem aj o jej budúcnosť. Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného programu GLOBE organizovala Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite, v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program GLOBE na Slovensku koordinuje.
Na festivale sa stretlo 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov. Heslo tohto ročníka znelo: „Máme iba jednu planétu, chráňme ju!“
Za našu Správu CHKO Malé Karpaty sa tejto akcie zúčastnila naša dendrologička Lucia Čahojová, ktorá najskôr pozorne počúvala, hodnotila a povzbudzovala žiakov a študentov, ktorí prezentovali svoje výsledky výskumov a bádania počas študentskej konferencie. Následne viedla workshop venovaný pozorovaniu javov súvisiacich so zmenou klímy pomocou voľne dostupných satelitných údajov.
V sobotu sa konala obľúbená terénna hra, ktorá sa konala v krásnej prírode len pár minút za školou/mestom. Na stanovisku STROMY sa žiaci dozvedeli o práci (nie len) dendrológa Štátnej ochrany prírody a vyskúšali si, ako sa počíta spoločenská hodnota stromov. Veľkým zážitkom bol slávnostný sprievod spojený s gúľaním trojmetrovej zemegule po meste za sprievodu bubnov. V nedeľu sa konala ešte turistika do Tatier, ktorou sa ukončil prvý ročník hier konaný na Slovensku.
Text/foto: Mgr. Lucia Čahojová, PhD.