Ako každý rok, tak aj tento sme navštívili lokality s výskytom druhov európskeho významu Himantoglossum adriaticum (jazýčkovec jadranský) a Himantoglossum calcaratum subsp. jankae (jazýčkovec ostrohatý Jankov). Jedným z cieľov každoročného monitoringu je zistiť stav početnosti populácie na trvalých monitorovacích lokalitách (TML). Výskyt oboch druhov mapujeme aj mimo (TML).
Tento rok sme boli na väčšine lokalitách milo prekvapení. Okrem toho, že oba druhy kvitli tento rok v rovnakom čase, čo nebýva zvykom (väčšinou je rozdiel približne dva – tri týždne), tak nás na lokalitách čakali vitálne kvitnúce jedince aj na miestach, kde sme ich pominulé roky nespozorovali.
Keďže lokality s výskytom oboch druhov v Malých Karpatoch sa nachádzajú v chránených územiach so štvrtým stupňom ochrany prírody, v ktorých je okrem iného pohyb mimo vyznačený náučný alebo turistický chodník zakázaný. Tak aspoň na fotkách sa môžeme pokochať ich krásou. 🌸
Foto/text: Michaela Fuňová