Počas týchto zimných dní je malokarpatská príroda najmä pod hrebeňom v strednej a severnej časti pohoria pod súvislou snehovou pokrývkou. Strážcovia prírody počas zimných dní kontrolujú jednotlivé maloplošné chránené územia, ich hraničné a obvodové označenie, dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, taktiež vykonávajú monitoring a dokumentáciu výskytu chránených druhov živočíchov. Pokiaľ je ideálny stav a veľa snehu, pri kontrole územia efektívne pomôžu snežnice Zábery sú zo dňa 11.1.2019 z prírodnej rezervácie Klokoč v UEV Biele hory