Začína sa sezóna mláďat

Začína sa sezóna mláďat. Niektoré druhy vtáčích mláďat už opúšťajú svoje hniezda, aj keď ešte nie sú schopné letu. Rovnako sú na tom aj mláďatá sovy myšiarky ušatej, ktorá často zahniezdi v blízkosti človeka a mláďatá sa v určitom veku, keď ešte nie sú schopné lietať rozlezú po okolí. Toto mláďa bolo nájdené na zemi v areáli školy. V takýchto prípadoch je najlepšie mláďa vyložiť na vyššie miesto, kde mu nehrozí nebezpečenstvo od mačiek, psov a iných predátorov. Rodičia ho spoľahlivo nájdu podľa hlasu a dokŕmia ho.