Začína jarná migrácia žiab

Z dôvodu začatia jarnej migrácie žiab sme pristúpili k budovaniu zábran pri ceste tak, aby nedochádzalo k úhynu žiab. Konkrétne tieto zábrany sú budované v katastri obce Hradište pod Vrátnom, ide o kontaktné územie v pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty a Správy CHKO Záhorie, čiže prác sa zúčastňujú zamestnanci oboch pracovísk. Zábrana je kontrolovaná a žaby prenášané do mokrade, ktorá sa nachádza hneď cez cestu.