Zachránené okaté krásavice

mláďatá myšiarky ušatej a ich prechodný pobyt u nás na správe ?.
Autor fotografie: Michaela Cabadajová