V tomto roku vybudovala Správa CHKO Malé Karpaty, v spolupráci s Mestom Modra, dočasné zábrany vedľa cesty pri vodnej nádrži Harmónia. Tiež sme v spolupráci s dobrovoľníkmi a členmi stráže prírody spoločne vybudovali úseky dočasných zábran pri vodných nádržiach Horné Orešany, Buková a Kučišdorfská pri Pezinku. Zabezpečili sme aj materiál a pomoc pri stavbe zábran v lokalite Bratislava – Železná studienka.

Zábrany slúžia na zníženie mortality žiab, predovšetkým ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo), prekonávajúcich cestné komunikácie pri migrácii zo zimných úkrytov na miesta rozmnožovania.

Kontrola zábran a prenos žiab sa realizuje na dennej báze, v závislosti na lokalite, našimi zamestnancami alebo dohodnutými a koordinovanými dobrovoľníkmi. V tejto súvislosti prosíme verejnosť, aby svojvoľne nezbierala žaby na zábranách a neprenášala ich. Počty zachytených žiab sa zapisujú a vyhodnocujú (za každý deň druh, počet jedincov, ako aj počty jednotlivých pohlaví), takže prípadnými svojvoľnými prenosmi prichádzame o časť údajov.

Nosnou filozofiou budovania uvedených zábran a prenosu migrujúcich žiab v lokalitách s frekventovanou cestnou dopravou je pomoc miestnym populáciám formou zabezpečenia prežitia čo možno najväčšieho počtu samíc putujúcich do vody, nesúcich v sebe vajíčka. Jednoducho povedané, čím viac samíc zanechá v danej sezóne potomstvo, tým má populácia lepšie vyhliadky do budúcna. Počet prenesených samcov je v tomto zmysle podružný, v prípade ropuchy bradavičnatej ich reálne tiahne do vody asi 2 – 4 krát viac ako samíc. Samozrejme prenášajú sa všetky zachytené jedince.