Zabezpečenie ochranných opatrení pre pár orlov kráľovských

Zabezpečenie ochranných opatrení pre pár orlov kráľovských

Nové hniezdo orlov kráľovských (Aquila heliaca) v CHKO Malé Karpaty bolo nájdené len vďaka skvelej práci a maximálneho nasadenia nad rámec všetkých možností skvelého tímu kolegov zo stráže prírody s maximálnym odhodlaním a nadšením pre ochranu ohrozených druhov, ako orol kráľovský a bocian čierny. Vynaložili maximum energie, aj veľmi veľa voľného času pre dohľadanie tohto páru, preto im patrí zo strany Správy CHKO Malé Karpaty veľké poďakovanie. Žiaľ plánované lesohospodárske činnosti neprajú ochrane tohto druhu, ktorý je predmetom ochrany CHVÚ Malé Karpaty, vzhľadom na atakovanosť tejto lokality ťažbou, ktorá by ju odsúdila na zánik. Momentálne prebiehajú všetky procesné úkony v zmysle platnej legislatívy na adekvátne zabezpečenie ochrany hniezdneho biotopu. V minulosti všetky hniezdne lokality orlov kráľovských v Malých Karpatoch zanikli v dôsledku lesnej ťažby a nedostatočných ochranných opatrení. Je to hlavný faktor, ktorý ohrozuje populáciu tohto druhu v pohoriach.

Text a foto: Mgr. Viktor Prachár