Výskyt dropa fúzatého (Otis tarda) pod Malými Karpatami

Výskyt dropa fúzatého (Otis tarda) pod Malými Karpatami

Vzácne a veľmi nečakané pozorovanie, ktoré nás veľmi potešilo –  výskyt 2 dropov fúzatých (Otis tarda) dňa 4.8.2019 na trávnatom strnisku pod Malými Karpatami v okrese Myjava. Prvú informáciu o výskyte 1 exempláru dropa fúzatého máme od ornitológov z okresu Senica zo dňa 19.6.2019 a z okresu Piešťany z 21.7.2019 v oboch prípadoch sa jednalo o samičku. Na základe pozorovaní a poskytnutých údajov vieme vyhodnotiť, že samičky dropa fúzatého sa v tomto regióne zdržujú už dlhšiu dobu a využívajú vhodné biotopy v podhorí Malých Karpát. Za poskytnuté informácie o výskyte ďakujeme.
Text a fotografia: Mgr. Viktor Prachár